– Vi har hatt en skikkelig mobilisering. Dugnadsinnsatsen har rett og slett vært enorm. Dessuten har vi hatt en enestående støtte fra det lokale næringslivet.

Jan Vasstveit, primus motor

Oversiktsbilde av Tau Aktivitetshus tatt høsten 2021.

Om Tau Aktivitetshus

Tau Aktivitetshus ble ferdigstilt i desmber 1994 etter iherdig dugnadsinnsats fra både idrettslag og privatpersoner. Det tok to år fra det ble vedtatt at bygget kunne bygges til det sto ferdig. Uten hjelp av privatpersoner og organisasjoner i og rundt Tau så hadde ikke bygget blitt en realitet, og mange kjøpte også andeler i huset for at det kunne realiseres økonomisk.
Tau Aktivitetshus har opp gjennom årene vært et hus som har vært for alle, og det var nok også hovedtanken bak byggingen. Jan Vasstveit var en viktig bidragsyter og fikk i senere tid pris fra Strand kommune for å skape et bygg for alle. Jan døde dessverre i 2014, men har vært en frontfigur uten sidestykke. Det at huset har vært for alle har blitt synliggjort i aktiviteten. Her har Midtbygdens Idrettslag hatt mange treningstimer, men også Tau Turn, Tau Drill, Strand Karateklubb og mange fler har hatt treningstider i hallen. I tillegg har mange mindre organisasjoner benyttet huset til møtelokaler og lignende. Privatpersoner har fortsatt stor glede av sal 1 som benyttes til utleie i større og mindre selskaper. Tau Aktivitetshus skal være FOR ALLE!

Treningstider Tau Aktivitetshus 2022/2023